Rekonstrukcija mineralnih filtera na fabrici vode u Apatinu

U toku izvođenja radova na rekonstrukciji mineralnih filtera na fabrici vode u Apatinu do sada je…