Rekonstrukcija mineralnih filtera na fabrici vode u Apatinu

U toku izvođenja radova na rekonstrukciji mineralnih filtera na fabrici vode u Apatinu do sada je urađeno:

  • Uvođenje izvođača radova u posao 10.09.2019. godine, imenovanje odgovornog izvođača radova, kao i imenovanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
  • Izvršena je nabavka i isporuka mineralnih ispuna tipa „Culligan“ za 12 automatskih filtera na prvom stepenu filtracije.
  • Na 4 automatska filtera izvršeni su radovi na vađenju postojeće ispune, demontaži filtera, peskarenju i farbanju, montaža filtera sa cevnim razvodima i punjenje novom mineralnom ispunom, dezinfekcija, ispiranje i priprema za puštanje u rad.
  • Urađena je kompletna rekonstrukcija za proizvodnju i doziranje natrijum hipohlorita sa puštanjem u rad
    Do sada je realizovano oko 70% ukupnih radova.
    Investiciona vrednost radova na rekonstrukciji mineralnih filtera na fabrici vode u Apatinu iznosi 24.900.000,00 dinara od čega su: dobijena sredstva od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u isnosu od 79,90% ukupne investicije, a osttalih 20,10% obezbeđuje korisnik sredstava opština Apatin.
    Cilj rekonstrukcije filterske ispune je da se obezbedi u narednom periodu nesmetano i permanentno snabdevanje građana kvalitetnom pijaćom vodom prema pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, u narednih 10 godina, što ujedno i predstavlja rok trajanja filterske ispune.

JKP “NAŠ DOM” APATIN