Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe 15. jul

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je 15.…

Pravo na refundaciju PDV za opremu i hranu za bebe važi i dalje

Roditelj ili staratelj može da ostvari refundaciju PDV-a, najviše do 75.029,08 dinara i to u prvoj…