Planirane aktivnosti Centra za socijalni rad opštine Odžaci u 2019. godini

U cilju unapređenja položaja dece i mladih, posebno onih bez roditeljskog staranja, u saradnji sa osnovnim…