„Podrška modelima uključivanja građana u odlučivanju o trošenju sredstava prikupljenih kroz poreze na imovinu“

Opština Kula učestvuje u programu „Reforma poreza na imovinu“ koju finansira Swiss Agency for development and Cooperation…