Zika virus protiv raka mozga

Verovatno vam je poznato da je virus zika opasan po fetuse, pošto može da ošteti mozak…