Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.
roditelji

Govorite deci da su pametna?

Profesorka psihologije na univerzitetu “Stenford” dr Kerol Dvek provela je 40 godina istražujući i analizirajući dečji um, odnosno način na koji pojedine reči i ponašanja

Opširnije »

Sindrom otuđenog deteta

Ži­vi­mo u vre­me­nu ka­da se sva­ki tre­ći brak ras­pad­ne. Mno­gi od ovih raz­vo­da su „kom­pli­ko­va­ni raz­vo­di”, u ko­ji­ma je pri­su­tan „kon­flikt vi­so­kog in­ten­zi­te­ta” iz­me­đu biv­ših

Opširnije »

Roditeljstvo produžava život

Istraživanje sprovedeno na više od 1,4 miliona Šveđana rođenih između 1911. i 1925. godine je pokazalo je da je očekivan životni vek šezdesetgodišnjih roditelja bar

Opširnije »

Mali bogovi

Mali bog sve sme, a njemu se ne sme ništa! Ja sam mali bog. Sve mora da bude kako ja zamislim, poželim, iskonstruišem.

Opširnije »

Brendirano roditeljstvo

Imamo paklenu želju da podignemo talenat, genija. Čim dete izgovori svoju prvu, magičnu reč, mi smo mu već  isplanirali narednih 20 godina života, i ispunili

Opširnije »