Rok za uplatu nove rate poreza na imovinu 15. maj 2019.

Odeljenje lokalne poreske administracije podseća obveznike da je rok za uplatu druge rate poreza na imovinu,…