Tai chi pobojšava zdravlje

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Sidneju proučavalo je povezanost tai chi-a i fizičke spreme starijih osoba. 

U istraživanju je učestvovalo 702 pacijenta starijih od 60 godina. Rezultati su pokazali da grupa koja je vežbala tai-chi jednom nedeljno tokom četiri meseca ima za trećinu bolje zdravlje.

“Redovnom primenom tai-chi metode postiže se bolja fizička i psihička sprema. Posebno je pogodna za stariju populaciju zbog umirujuće atmosfere”, izjavio je dr. Robert G. Cumming za stručni časopis Journal of the American Geriatrics Society.

Tai Chi Chuan danas uglavnom služi kao terapeutska veština

Tai Chi je stara kineska borilačka veština, koja je nekad imala samo tri pokreta, ili kako su ih nekad zvali tri pesnice ili “tri stara reza”. Forme u Tai Chi Chuanu su došle kasnije, kao pojednostavljeni način vežbanja. Tai Chi Chuan danas uglavnom služi kao terapeutska veština. Potpuno je nezavisna od godina, pola, snage i kondicije. Do njenog borilačkog aspekta dođu samo najuporniji. Ipak, terapeutski deo ove veštine se ne može osporiti i koristi su velike.

Vežbanjem Tai Chi Chuana pospešuje se cirkulacija krvi i energije i dolazi do relaksacije uma i tela. Danas se uglavnom primenjuje kao masovni oblik rekreacije. Mnoge zdravstvene ustanove uvode ga kao oblik terapije za poboljšanje zdravlja.

Preuzeto: Stetoskop.info