Ulaganja u zdravstvo kao jedan od prioriteta Gradske uprave

Kada govorimo o ulaganjima u oblasti zdravstva, 2019. godina nesumnjivo će ostati upamćena kao godina velikih investicija. Pored početka realizacije kapitalnog projekta, a to je rekonstrukcija Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“, uključujući nove zdravstvene tehnologije i modernu opremu, Gradska uprava je u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, obezbedila sredstva za rekonstrukciju Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“.


Radovima je obuhvaćena sanacija osam službi primarne zaštita i izvršena je adaptacija objekta, kao i sanacija podova, zidova, plafona i sanitarnih čvorova. Radi se o projektu vrednosti od preko 35 miliona dinara.
Antrfile
Dom zdravlja krajem 2019. godine, postaje bogatiji i za dva nova terenska vozila. U pitanju je deseto vozilo u zadnjih pet godina koje je Grad Sombor kupio za potrebe Doma zdravlja, što je primer dobre prakse za izuzetnu saradnju Grada i ove zdravstvene ustanove.


U Domu zdravlja Dr Đorđe Lazić u Somboru, u prethodnoj godini, počeo je sa radom i Centar za prevenciju šećerne bolesti, gde se mogu izvršiti detaljni kontrolni pregledi i laboratorijski nalazi, koji se unose u jedinstveni informacioni registar sa kartonom praćenja razvitka ove bolesti, kako bi se ona nadalje držala pod kontrolom.
Antrfile
Somborski Dom zdravlja je među prvima u Srbiji koji je u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom pokrenuo proces uvođenja nove usluge u prevenciji i lečenju dijabetičara, i ocenjen je najvišim ocenama u svim aktivnostima.
U planu za naredni period je proširenje ovakve vrste usluga i na naseljena mesta Grada Sombora.