Uređenje Male škole u Bačkom Monoštoru

Ovog jutra, vredni su bili i aktivisti seoskih mesnih odbora Bački Monoštor, Bački Breg, Bezdan i Kolut Srpske napredne stranke, koji su uređivali dvorište Male škole u Bačkom Monoštoru. Aktivisti su pokosili zelene površine i sa istih sakupili smeće i lišće, te je ovaj prostor dobio lepši i uređeniji izgled. Sa aktivnostima ovog tipa nastaviće se i ubuduće, a sve u cilju unapređenja naše životne sredine.