Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Nakon usvajanja zapisnika sa 42. sednice, Opštinsko veće opštine Kula je na današnjoj sednici, usvojilo Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu. U sklopu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja predviđeni su javni radovi, stručna praksa, obuke za zapošljavanje i samozapošljavanje, nastavak SEED programa, podrška pri samozapošljavanju za mlade do 30 godina i žene, a uvedena je i nova mera podrške preduzetnicima koji započinju biznis kroz besplatne računovodstvene usluge i pravnu pomoć.

Savet za zapošljavanje opštine Kula je prethodno dao pozitvno mišljenje na LAP, a za ove potrebe je iz opštinskog budžeta izdvojeno ukupno 15.200.000,00 dinara. Veće je još donelo Rešenje o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Kula o cenama usluga iz oblasti urbanizma, a razmatrali su i prihvatili Izveštaj o radu Centra za socijalni rad opštine Kula za 2019. godinu, koji je prosleđen Skupštini na razmatranje i usvajanje.