(VIDEO) Apatincima predstavljeni potencijali projekta biciklističke rute “Evropski Amazon”

Radionica povodom projekta biciklističke rute pod nazivom „Evropski Amazon“ okupila je pružaoce smeštaja sa teritorije opštine Apatin, kojima su predstavljeni kriterijumi, koje moraju da ispunjavaju da bi postali partneri u tom projektu. 

„Ti kriterijumi su vezani za smeštaje, za bezbednost vozila, mogućnost servisa i za brojne informacije koje su u principu turistima potrebne i oni će na osnovu tih kriterijuma imati nekoliko ponuđenih opcija saradnje a sami ljudi iz organizacije će još naknadno doći da obiđu sav smeštaj kako bi tom prilikom pružaoci usluga potpisali ugovor“, rekao je Nemanja Jović, direktor Turističke organizacije Apatina.