(VIDEO-FOTO) Potpisan Memorandum o saradnji za sprovođenje antikorupcijskog paketa podrške

Danas je u Beogradu na zasedanju Skupštine SKGO upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji SKGO sa svim gradovima i opštinama, koji su izabrani za pakete podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou, koji je odobren u okviru poziva za dodelu paketa podrške gradovima i opštinama u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“
Pored zvaničnika državne uprave i lokalne samouprave, Ambasadora Švajcarske Konfederacije, Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge i Generalnog sekretara SKGO, u svečanom potpisivanju su učestvovali i predstavnici 14 gradova i opština kojima su dodeljeni paketi podrške, što je označilo i zvanični početak sprovođenja paketa. U ime grada Sombora memorandum o saradnji je potpisala gradonačelnica grada Sombora Dušanka Golubović.

Paketi podrške podrazumevaju tehničku pomoć koja će biti pružena kroz razvoj modela akata, obuke, mentorski rad i direktnu savetodavnu podršku, sa ciljem da se izabranim gradovima i opštinama pruži podrška za unapređenje i uspostavljanje kako normativnog okvira, tako i odgovarajućih procedura i mehanizama radi unapređenja njihovog postupanja u datim oblastima. Projekat se realizuje u periodu od 1. februara 2018. godine do 30. novembra 2021. godine, a sprovodi ga SKGO u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji podržava Vlada Švajcarske, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

S obzirom na to da je grad Sombor, usvojio Lokalni antikorupcijski plan i formirao telo nadležno za praćenje njegove primene na način kako je to predviđeno Modelom, memorandum se odnosi na podršku za sprovođenje LAP, a u okviru ovog vida podrške za sledeće tematske oblasti:
Upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, Razotkrivanje korupcije kroz zaštitu uzbunjivanja i kroz upravljanje prijavama i predstavkama korisnika usluga na rad službenika i organa JLS, Odnos između JLS i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje JLS osniva i delom ili u potpunosti finansira i kontroliše, Upravljanje donacijama koje prima JLS, Dodela sredstava iz budžeta JLS za ostvarivanje javnih interesa lokalne zajednice, Formiranje radnih tela na nivou JLS.