Završeni radovi u Staparu

U okviru redovnih poslova na održavanju puteva i ulica u Gradu Somboru, JKP „PROSTOR“ je završilo sanaciju postojećeg betonskog parkinga u centru naseljenog mesta Stapar, kao i pripadajućeg prilaza.

Pripremni radovi na saniranju parkinga podrazumevali su rušenje postojećeg deformisanog sloja betonskog parkinga, iskop zemlje, nasipanje sloja peska i tucanika.

Parking je u završnoj fazi presvučen novom asfaltnom masom. Za asfaltiranje parkinga je bilo utrošeno oko 80 tona asfaltne mase.

Finalizacijom ovih radova meštani Stapara su dobili praktično novi parking prostor.

Izvođač radova bilo je preduzeće „Voj put“ ad iz Subotice, a nadzor nad predmetnim radovima budno su vršili Upravljači puta JKP „PROSTOR“ Sombor.

Izvor: JKP Prostor Sombor