“Zelenilo” nastavlja sa održavanjem javne rasvete na teritoriji grada

Tokom današnjeg prepodneva, radnici JKP „Zelenilo“ Sombor, Odeljenja za održavanje javne rasvete izvršavali su zamenu dotrajalih sijalica na više lokacija u gradu.
Naime, prijave kvarova, građani mogu podneti u MZ na svojoj teritoriji, na mejl adresu javna.rasveta@zelenilosombor.co.rs , kao i na broj telefona našeg komunalnog preduzeća – 025/421-132