Gasalajting

Posebna vrsta manipulacije je gasalajting. Ako ste primetili da vaš sagovornik u toku rasprave vas ubeđuje da neka situacija nije onakva kakvom ste je vi doživeli i pritom vas ubeđuje u svoju priču…to znači da ste žrtva gasalajtinga.

To je posebna vrsta psihološkog nasilja. Cilj ovog je da navedete neku osobu da posumnja u objektivnu stvarnost.

Ovo psihološko nasilje se još naziva i “plinska svetlost”. Sam termin je povezan sa istoimenim filmom. U filmu muž manipuliše svešću svoje mlade žene. On manipuliše njome tako što premešta stvari i krije predmete, kako bi ona poverovala kako ima probleme sa pamćenjem i da gubi razum.

Vremenom žrtva počinje da pati od anksioznosti, zbunjenosti, nepoverenja u svoje osećaje i percepciju, depresije i počinje da mrzi sebe.

To da li neko vrši gasalajting ćete prepoznati po sledećim parametrima:

Navode vas da posumnjate u svoje pamćenje

Govore da nešto ne možete znati zbog vaših spoljašnjih parametara

Navode vas da posumnjate u svoje emocionalno stanje

Govore da niste u stanju da procenite stvarni događaj

Ubede vas da svi ostali lažu

Stalno vam ukazuju na vaše mane

Ako primetite da neko vrši neki vid manipulacije potrebno je da ograničite komunikaciju sa manipulatorom. Jer kada se odaljite od manipulatora shvatićete da je sa vama sve u redu.

Potrebno je da otvoreno razgovarate o problemu. Toj osobi morate objasniti da utiče na vašu psihu,a ako je neko od vaših bližih, oni će sigurno učiniti nešto kako bi vam pomogli i kako bi va udaljili od manipulatora.

Vi morate naučiti da branite svoje mišljenje i da se raspravljate. Morate da verujete svom pamćenju. Pokušajte da vodite svoj dnevnik u koji ćete beležiti važne događaje i činjenice. Na taj način možete da pratite dešavanje oko vas. Veoma je važno da ostanete spokojni. Čist um će vam pomoći da zdražite jasna sećanja na neke događaje. Manipulatori često igraju na kartu slabosti pa pred njima nemojte pokazivati strahove.

Piše: Mirjana Đerić