Dnevne aktivnosti JKP “Zelenilo” Sombor

Radnici Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila JKP „Zelenilo“ Sombor, tokom današnjeg dana, priveli su kraju četvrti krug košenja javnih zelenih površina na teritoriji grada Sombora. Takođe, zamena dotrajalih sijalica od strane RJ „Održavanje javne rasvete“ vršila se na delu teritorije industrijske zone, kao i po prijavama kvarova od strane građana na više lokacija u Somboru, kao i u naseljenim mestima.
Zaduženi za poslove „Održavanje parkovskog i javnog zelenila“, radili su na poslovima kultivacije zemljišta sa podizanjem travnjaka u Jorgovanskoj ulici, dok su radnici Odeljenja mehanizacija i održavanje završili sa postavljanjem sprava na dečijem igralištu u Dinarskoj ulici. Igralište je postavljeno u skladu sa Pravilnikom o dečijim igralištima.
Orezivanje dvoreda prema nalozima Odeljenja za komunalne delatnosti grada Sombora, izvršeno je na Vencu, a preko puta PIO fonda, dok se košenje javnih zelenih površina nastavilo na teritoriji MZ Selenča.