Dnevne aktivnosti somborskih komunalnih preduzeća

Tokom prepodneva, radnice Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila JKP “Zelenilo” Sombor, radile su na poslovima uređenja cvetnih površina na više lokacija u Somboru. Takođe, vršeno je i zalivanje cveća u kandelaberima duž ulice Kralja Petra Prvog (glavna ulica). Zamenu dotrajalih sijalica, radnici zaduženi za “Održavanje javne rasvete” izvršavali su na Josićkom putu u Somboru, a sve po prijavi kvarova od strane građana.

U toku današnjeg dana, radnici JКP “Vodokanal”, imali su više intervencija na vodovodnoj mreži. Saniran je kvar u Rokovcima iza mosta kod „Agrometala“ u Somboru. Takođe, radnici angažovani na poslovima “Održavanja vodovodne mreže grada“, sanirali su kvar na vodovodnoj liniji, koji se dogodio u ulici Slavka Radanova kod kućnog br. 13 u Somboru. Sanacije kvarova protekle su sa kraćim prekidom vodosnabdevanja potrošača.

Radnici JKP „Prostor“ Sombor, nastavili su sa radovima na uređenju grobalja, kako u gradu, tako i u naseljenim mestimu, a sve u okviru svojih redovnih aktivnosti sezonskog košenja i krčenja grobalja. Tokom današnjeg dana, fokus je bio na uređenju nemačkog groblja u naseljenom mestu Kljajićevo.