Javna rasprava o LAP-u za mlade 2017-2021

Radna grupa zadužena za izradu radne verzije Lokalnog akcionog plana za mlade (LAP), za period 2017-2021, okončala je posao i pripremila dokument za javnu raspravu.

Radna  verzija LAP-a za mlade objavljena je na ovom sajtu u rubrici lokalna samouprava – Kancelarija za mlade i  biće na javnom uvidu do 1. februara 2017. godine, za kada je zakazana javna rasprava.

Javna rasprava će se održati u velikoj (skupštinskoj) sali u zgradi lokalne samouprave (Trg cara Uroša 1, zgrada „Županije“), sa početkom u 9.30 časova.

Primedbe, predlozi i ostala zapažanja na radnu verziju LAP-a za mlade  mogu se dostaviti  do  31. januara, do 14.00 časova, na e-mail:anadj@sombor.rs, kao i na samoj javnoj raspravi – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.