Nacrt programa razvoja turizma i strategije održivog razvoja grada na javnoj raspravi naredne nedelje

U periodu od 1. do 08. juna 2018. godine sprovodiće se javna rasprava o Nacrtu programa za razvoj turizma grada Sombora za period 2017-2025 godine i javna rasprava o Nacrtu revizije Strategije održivog razvoja grada Sombora za period 2014-2020.

Javna prezentacija oba dokumenta održaće se 11. juna, u velikoj sali u zgradi Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor, sa početkom u 10.00 časova.

Primedbe, predloge i sugestije na oba dokumenta građani mogu dostaviti najkasnije do 10. juna 2018. godine na adresu: Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, i u elektronskom obliku na e-mail: ikamerer@sombor.rs

Nacrt programa razvoja turizma dostupan je ovde.

Nacrt revizije Strategije održivog razvoja grada dostupan je ovde.

Izvor: sombor.rs