Održana javna rasprava o nacrtu odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Nacrt Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama bio je na javnom uvidu od 5. do 10. jula  2017. godine, kada je održana završna javna sednica na kojoj nije bilo zainteresovanih učesnika.

Odlukom o kućnom redu propisana su opšta pravila ponašanja u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, obavezna za sve stanare. Poštovanjem pravila definisanih odlukom obezbediće se red, mir i sigurnost u stambenim i stambeno-poslovnim  zgradama. Svim stanarima će se omogućiti nesmetano korišćenje posebnih i zajedničkih delova zgrade, kao i očuvanje zajedničkih delova zgrade u urednom, ispravnom i sigurnom stanju za korišćenje.

Odlukom se posebno određuje nivo buke  u korišćenju posebnih delova zgrade  kako se vlasnicima stanova ne bi remetio mir u korišćenju stanova.

 Kako je rekao Željko Laslo, mlađi savetnik u  Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, na Nacrt odluke upućene su dve sugestije. Jedna se odnosi na regulisanje  dnevnog vremena za odmor, s obzirom da je tokom prethodnih godina došlo do promena u propisanom radnom vremenu, predloženo je da se kao dnevno vreme za odmor odredi vreme od 16.00 do 18.00 časova. Ovaj predlog Odeljenje za komunalne delatnosti ocenilo je kao dobar i prihvatljiv i predložiće Gradskom veću da postane sastavni deo navedene odluke.

Druga sugestija odnosi se na uvođenje zabrane izvođenja građevinskih i drugih  radova tokom vikenda. Odeljenje je ovaj predlog odbacilo kao neprihvatljiv,  jer bi time investitori  „izgubili“ oko  100 dana  godišnje.

Nacrt Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama sa predloženom izmenom biće predmet razmatranja na sednici  Gradskog veća koje će utvrditi Predlog Odluke o kojoj će se potom izjasniti i Skupština grada Sombora.

Izvor: sombor.rs