Posle više od tri decenije Opšta bolnica dobija novi izgled

Ulaganje u zdravstvenu zaštitu jedan je od prioriteta lokalne samouprave. S tim u vezi, sredstva koja se u ove namene izdvajaju iz gradskog budžeta, iz godine u godinu se povećavaju. Tokom prethodne godine, Gradska uprava je intenzivno radila na unapređenju uslova u oblasti zdravstva, te je započet kapitalni projekat rekonstrukcije Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“, uvedene su nove zdravstvene tehnologije i značajno je obnovljena medicinska oprema.


Kako je somborska bolnica centar Zapadnobačkog okruga i ka njoj gravitira oko 188.000 stanovnika, Gradska uprava je u prethodnom periodu posvetila dodatnu pažnju ovoj instituciji i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima RS, kao i sa Vladom APV, započela realizaciju projekta kompletne adaptacije i rekonstrukcije Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“. Na ovaj način, posle više od tri decenije, bolnica će dobiti novo ruho.
Kontinuirano se radi i na modernizaciji, pa je uvedeno 5 novih zdravstvenih tehnologija, a na odobrenje se čeka za još tri. Značajno je zanovljena i medicinska oprema, te je sada olakšan rad lekarima i omogućena brža usluga pacijentima.
Najveća podrška tokom protekle dve godine somborskoj bolnici je stigla od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, ali veliki doprinos modernizaciji opreme omogućile su i donacije, zahvaljujući kojima su obezbeđena 3 nova laboratorijska aparata, savremeni transporter za prenos pacijenata, ginekološka stolica i defibrilator za koronarnu jedinicu, kao i deo opreme za Odeljenje za zbrinjavanje urgentnih stanja, Dečije odeljenje i Odeljenje za hirurgiju.