Podrška Grada u kreditiranju ”mikro” i “malih” preduzeća

Gradsko veće grada Sombora održalo je danas 46 . sednicu na čijem dnevnom redu se našlo…

Javni poziv bankama za kreditiranje “malih” preduzetnika

Grad Sombor objavio je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata („mikro“ i „mala“…

Grad sufinansira kreditiranje “mikro” i “malih” pravnih lica

Grad Sombor raspisao je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata („mikro“ i „mala“…