Elektronski dnevnik u školama od 1. septembra

Škole 1. septembra uvode elektronske dnevnike kroz koje će se voditi evidencija o đacima. Kada ovaj zasad pilot-program zaživi, papirni dnevnici otići će u istoriju.

Profesori će moći da vide samo svoje ocene, ali ne i ocene drugih nastavnika da bi bila povećana objektivnost. Takođe, svaka škola imaće pristup samo svojim podacima, ne i podacima drugih škola.

U 200 od 1.800 škola u Srbiji od jeseni će biti uveden projekat eProsveta, čiji cilj je pružanje nacionalnih obrazovnih elektronskih servisa koji podižu i unapređuju digitalnu zrelost škola, što je preduslov za uspešnu digitalnu transformaciju obrazovanja za 21. vek.

– Za razliku od svih dosadašnjih inicijativa, eProsveta nije namenjena državnoj administraciji, već školama, nastavnicima, učenicima i roditeljima, kojima bi trebalo da olakša svakodnevne aktivnosti. Reč je o servisima koji su potpuno besplatni za škole i roditelje – navode iz  Vlade Srbije.

Pomoću elektronskih servisa, nastavnicima bi trebalo da bude lakše u vođenju i organizaciji časova jer će mnogo više vremena moći da posvete učenicima.

Dnevnik će jednom dnevno praviti izveštaj o svakom detetu kome će moći da pristupe samo roditelji, a biće uvedene i mogućnosti dobijanja tog izveštaja mejlom ili sms-om

„eProsveta”, osim elektronskih dnevnika, podrazumeva još četiri servisa – „eLektiru”, virtuelni muzej, informacioni sistem za analitiku učenja i nacionalnu platformu za izradu, distribuciju i korišćenje odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja.

– Elektronski dnevnik omogućiće nastavnicima, razrednim starešinama i direktorima da na brz, jednostavan i pouzdan način vode evidenciju o učenicima. On u potpunosti zamenjuje dosadašnji papirni dnevnik i pruža mogućnost uvida u informacije u trenutku njihovog nastanka. Takođe, smanjuje mogućnost greške i subjektivnosti u ocenjivanju i pruža kompletan uvid u napredak učenika, u rad profesora i škola. Da bi se obezbedila veća objektivnost u ocenjivanju, nastavnici mogu da vide samo ocene iz svog predmeta. Pri svemu tome elektronski dnevnik štedi vreme potrebno za evidenciju čak na jednu četvrtinu u odnosu na vreme potrebno za evidenciju u papirnom dnevniku – objašnjavaju u Vladi.

Servis će imati i sistem obaveštavanja o ocenama i izostancima iz škole, ali će na njemu biti i detaljan raspored časova, te spisak lektire, datumi zakazanih kontrolnih radova…

Roditelji će moći u svakom trenutku da pristupe podacima iz dnevnika samo za svoje dete, naravno. eDnevnik jednom dnevno pravi i izveštaje o svakom detetu i tim izveštajima mogu pristupiti samo njihovi roditelji uz odgovarajuću lozinku.

Servis ima i sistem obaveštavanja o ocenama i izostancima koje će se jednom dnevno roditeljima slati na mejl, a kada sistem bude u potpunosti operativan, jednom dnevno će slati SMS roditeljima u kojem će biti informacije o ocenama, izostancima, pohvalama i napomenama. Postoji i aplikacija koja učenicima omogućava pregled ocena, beleški, izostanaka, lektire i raspored pismenih zadataka koje su upisali nastavnici.

– eDnevnik ima najviši nivo zaštite podataka koji se čuvaju na serveru u Srbiji, a obezbeđeni su i 24-časovni fizički nadzor sistema, korisnička podrška i sistem obuka i pomoći korisnicima. Autentifikacija zaposlenih u školama je dvostepena, što znači da pored imena i lozinke, postoji još jedan nivo zaštite pristupa sistemu – ističu naši sagovornici.

Sukcesivno uvođenje Dnevnika

Projekat eProsveta je strateški projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Vlade Srbije. Nakon pilot-projekta, servis će postupno biti dostupan svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

Izvor: Detinjarije