Kako likovne aktivnosti uticu na rani razvoj dece?

Kao podsticaj razvoju dece u jaslenom uzrastu (od 12 do 36 meseci) mališanima možete ponuditi brojne izazovne igre i materijale, uz korišćenje različitih likovnih tehnika.

Grafičko-likovne aktivnosti višestruko su značajne za rani razvoj deteta: one podstiču razvoj percepcije, inteligencije, koordinacije pokreta i govora. Razvojni stepeni dečjeg likovnog izražavanja sastavni su deo psihofizičkog razvitka dece i mogu se veoma razlikovati od deteta do deteta. Individualni rad s decom, koji nam omogućavaju grafičko-likovne aktivnosti, doprinosi i razvoju socio-emocionalne veze na nivou dete – odrasla osoba.

Kao podsticaj razvoju dece u jaslenom uzrastu (od 12 do 36 meseci) mališanima možete ponuditi brojne izazovne igre i materijale, uz korišćenje različitih likovnih tehnika – od crtanja drvenim bojicama i flomasterima, do otiskivanja, rada s prirodnim materijalima i ambalažama i drugim tehnikama.

Crtanje drvenim bojicama

Deci u jaslenom uzrastu omiljeno sredstvo za crtanje su drvene bojice. Čim napuni prvu godinu, dete će pokušati da drži olovku u ruci i reagovaće na trag koji olovka ostavlja na papiru. Ponudite deci kutiju s bojicama, pustite ih da sama biraju, istražuju, slobodno i nesputano crtaju i boje dokle to žele.

 

Predlog aktivnosti: Bojenje oblika

Ponudite deci da boje oblike od papira (kuću, cvet, macu, kucu, krug, jabuku, krušku, trešnju…). Na velikom hameru nacrtajte crnim mar­kerom konture većeg broja raznih ili is­tih oblika i u grup­noj igri usmeravajte decu da ih oboje dr­venim bojicama (npr. trešnje, jagode, jabuke, cvetove, listove…).

Crtanje flomasterima

Deca jaslenog uzrasta najčešće u slobodnom izboru sredstva za crtanje biraju flomastere. Razlog za to je činjenica da flomaster ostavlja vidljiv trag na papiru bez velike angažovanosti deteta. Za ovo sredstvo karakteristično je i to da deca prvo moraju da nauče kako se upotrebljava.

Predlog aktivnosti: Zanimljiva stopala i šake

Sredstva:

  • pakpapir ili neki drugi papir velikih dimenzija (npr. 1 x 2 m ili 2 x 2 m);
  • flomasteri, markeri (crni, crveni);
  • veliko ogledalo u sobi postavljeno u visini deteta.

Igru započeti ispred ogledala razgovorom o delovima tela, našim stopalima i šakama (šta je isto, šta je različito, šta radimo rukama, cipele obuvamo na noge, rukavice navlačimo na ruke…). Medicinska sestra vaspitač pokazuje deci kako da opcrtaju šaku i stopalo. Zatim ih poziva da opcrtaju svoje šake i stopala (vršnjaci mogu uzajamo opcrtavati šake i stopala) i podstiče ih da međusobno upoređuju dobijene konture. Medicinska sestra vaspitač nudi deci flomastere da oboje unutrašnjost oblika koje su dobili i potom potpisuje radove njihovim inicijalima.

Igra se može realizovati i s roditeljima. Svaki roditelj imaće zadatak da opcrta stopala i šake svog deteta i svoje (jedne pored drugih). Zatim mogu upoređivati konture (čije su veće, a čije manje) i zajednički ih ukrašavati i bojiti.

Crtanje kredom

Krede su zahvalne za rad s decom jaslenog uzrasta zato što osta­vljaju trag na podlozi bez velikog pritiska, a i omogućuju deci da bockaju podlogu, što im pričinjava posebno zadovoljstvo. Svakodnevnim slobodnim temama medicinska sestra vaspitač naro­čito podstiče razvoj sitne motorike šake i pokretljivost ručnog zgloba kod dece jer su krede i voštane bojice često manje od olovke i zahtevaju veće angažovanje prstiju šake.

Predlog aktivnosti: Moja tajna

Sredstva:

  • beli papir;
  • krečne krede u boji (crvena, plava, zelena);
  • šoljice u boji (crvena, plava, zelena) sa šećernom vodom.

Medicinska sestra vaspitač treba svakom detetu da obezbedi beli papir, šoljicu i kredu u istoj boji (recimo crvenu šoljicu i crvenu kredu). Podstiče decu da kredu (koju odaberu za crtanje) prvo nakvase vodom, a potom započnu rad. U početku će kreda ostavljati samo mokar trag, što će zbunjivati decu, a onda, kako se trag bude sušio, pojavljivaće se boja.

Medicinska sestra vaspitač podstiče decu da prepoznaju i imenuju boju koja se pojavljuje na papiru, da pronađu dete koje ima istu takvu boju i da po boji prepoznaju svoju šoljicu sa šećernom vodom. Takav način crtanja deci je posebno zanimljiv zato što stalno iščekuju da se boja pojavi na papiru (najčešće crtaju jedan deo, pa čekaju da se osuši i pojavi trag krede kako bi nastavili).

Crtam, šaram i rukama stvaram. Grafičko-likovne aktivnosti za decu jaslenog uzrasta

Autorke: Radmila Pavlović i Nataša Mitrović

Izdavač: Kreativni centar

Nov priručnik Crtam, šaram i rukama stvaram nudi brojne ideje za organizovanje grafičko-likovnih aktivnosti s decom u jaslenom uzrastu.

Priručnik je namenjen medicinskim sestrama vaspitačima, ali i roditeljima i svima onima koji se bave decom u ovom uzrastu.  Njim su pokrivene brojne teme i likovne tehnike, od najjednostavnijih, poput crtanja olovkom i drvenim bojicama, preko prikaza tehnika otiskivanja i kolaža, do rada s prirodnim i nestrukturiranim materijalima.

Aktivnosti su prikazane postupno: od uvodnog dela, u kojem se deci na razumljiv način približava i opisuje tema kojom će se baviti, preko glavnog dela, gde je opisan način primene likovnih tehnika, pa sve do završnog dela, s posebnim napomenama i predlozima za to kako mogu da se izlažu gotovi produkti aktivnosti.

Izvor: Detinjarije.com