KONAČNA ODLUKA EVROPSKE UNIJE: Donete mere za bezbedno putovanje, NA OVO OBRATITE PAŽNJU ako idete na letovanje

U pitanju su mere za sve vrste transporta: avionom, vozom, automobilom, autobusom i minibusom.

Evropska komisija otkrila je niz mera čija je svrha da osigura bezbedan način na koji će ljudi ponovo moći da putuju, u trenutku dok vlade pokušavaju da ožive turizam i aviokompanije koje je zaustavio koronavirus.

Opšte smernice

– Putnici se ohrabruju da kupuju karte, rezervišu mesta i obave check-in preko internerta.

– Putnici treba da nose zaštitne maske, posebno tamo gde se ne mogu sve vreme u potpunosti poštovati mere fizičke distance. Maske ne moraju biti medicinske.

– Fizičku distancu treba osigurati na sigurnosnim pregledima i punktovima na kojima se predaje i uzima prtljag.

– Treba uspostaviti posebne trake kako bi se odvojili putnici u lukama, aerodromima, na železničkim stanicama, autobuskim stanicama, trajektnim pristaništima i stajalištima javnog gradskog prevoza.

Evropska unija

Foto: Profimedia/ilustracija

– Treba ukloniti klupe, stolove i sve ono što ohrabruje okupljanja ili ih postaviti na način koji garantuje održavanje fizičke distance.

– U autobusima, vozovima ili trajektima može biti dopušteno manje putnika, a putnici koji ne žive u istom domaćinstvu mogu biti odvojeni.

– Osoblje treba imati odgovarajuću zaštitnu opremu.

– Sredstva za dezinfekciju moraju da budu dostupna, a vozila treba redovito čistiti i dezinfikovati

– Hrana, piće i drugi proizvodi možda se više neće prodavati u prevoznim sredstvima.

– Duty-free trgovine i druge trgovine treba da kontrolišu kretanje putnika pomoću podnih oznaka i ograničiti broj kupaca. Treba da pojačaju čišćenje i da postave zaštitne pregrade na blagajni kako bi se fizički odvojili kupci od prodavača.

– Mobilne aplikacije sa merama praćenja i upozoravanja zbog dolaska u kontakt sa zaraženim mogu se koristiti na dobrovoljnoj bazi. Takve aplikacije bi trebalo da funkcionišu i prekogranično.

Autoput

Foto: Profimedia

Autoput

– Na terminalima, mestima za odmor uz autoput, parkirališta, benzinskih pumpi treba održavati visoke nivoe higijene.

– Na granicama treba upravljati protokom putnika.

– Tamo gde se ne mogu osigurati zadovoljavajući nivoi javnog zdravlja, treba razmotriti zatvaranje granica.

Autobusi i minibusevi

– Zadnja vrata treba da se koriste za ulazak putnika, a provetravanje vozila se vrši otvaranjem prozora a ne uključivanjem klimatizacije.

– Sedenje treba organizovati tako da porodice sede zajedno kada je to moguće, dok ljudi koji ne putuju zajedno treba da sede odvojeno.

– U minibusevima putnici neće smeti da sednu pored vozača ukoliko nije moguća fizička odvojenost.

– Ako je moguće, putnici će se sami brinuti o svom prtljagu.

autobus

Foto: Profimedia/ilustracija

Železnica

– Učestalost i kapacitet vozova treba pojačati ako je potrebno smanjiti protok putnika.

– Železnički prevoznici treba da uvedu obaveznu rezervaciju mesta u međugradskim i regionalnim vozovima.

– Na kratkim relacijama putnici treba da ostave prazna sedišta između sebe, osim onih koji su iz istih domaćinstava.

– Željeznički prevoznici treba da broje putnike, posebno u prigradskim vozovima.

– Treba upravljati protokom putnika na stanicama ako ne mogu da se osiguraju odgovarajući nivoi javnog zdravlja.

– Treba ohrabrivati putovanja u terminima kada nije najveća gužva uvođenjem finansijskih podsticaja i olakšica poput prilagođavanja cena ili fleksibilnim radnim vremenom kako bi se izbegle velike gomile putnika.

– Vrata treba da se otvaraju na svakoj stanici automatski ili će ih vozač otvarati ručno.

Preuzeto: Srbija Danas