Održana 4. Sednica Opštinskog veća opštine Apatin

Na današnjoj sednici Opštinskog veća usvojen je  Predlog odluke o izmeni odluke o osnivanju Centra za socijalni rad, Predlog rešenja o postavljanju načelnika opštinske uprave Jelene Ićitović na mandatni period od pet godina i Predlog odluke o odbijanju žalbi na Rešenja komisije o dodeli paketa građevinskog materijala.

Usvojen je i Predlog odluke o sklapanju vansudskog poravnanja i isplate naknade štete nastale ujedom napuštenih pasa.

Opštinsko veće je dalo saglasnost SAT-Traktu iz Bačke Topole na izgradnju kablovsko-distributivnog sistema u Svilojevu.