Reklama – od ideje do realizacije

Njeno veličanstvo reklama. Koliko je samo puta prekidala ili najavljivala omiljeni film ili seriju. Neke su ostale upečatljive, neke su brzo otišle hodnicima zaborava. Ali, ono što je mene lično zainteresovalo jeste njihov nastanak.

Sećanje, koje me još uvek vrlo dobro služi, me navodi na nekadašnje reklame koje su bile, za 20. vek, sasvim solidno vizuelno i auditivno opremljene, ali kojima je falilo mašte i ljudskog faktora. Obično se tada ljudski faktor svodio na mehaničku radnju koja nikako nije išla u korist suštini reklame. Danas, u 21. veku, ljudski faktor je neizbežan, kako u smislu produkcije, tako i u smislu samog sadržaja reklame. Ipak, mnogo toga se promenilo, pre svega u smislu ekipe koja radi na jednoj reklami. Slobodno mogu reći da je reklama danas mini-film.

Glumci , pevači, kompozitori, reditelji, copywriteri, 3d animatori, pored neizbežnih snimatelja i montažera, samo su neki od učesnika u procesu stvaranja jedne reklame. Ako imamo u vidu da reklama za najviše pola mintua ili, u retkim slučajevima, minut , mora da prenese poruku do krajnjeg konzumenta tv i internetskog sadržaja, onda je kristalno jasno kakav je izazov u pitanju. Predmet reklamiranja je u fokusu, tako da prenesena poruka mora da izazove pozitivnu reakciju i emociju na auditorijum. Iako je reklama najčešće snimana iz nekoliko kadrova ( nekad čak i u jednom kadru), detalji su ono što mora da bude perfektno jer samo jedna greška može  skupo da košta.

Sinteza scenarija i dobrog snimanja  mora da bude sveprisutna ! Reklama može da bude u vidu dijaloga ili monologa. Opet, tu se vraćamo na kontekst, te je veoma bitno da li reklama prikazuje neku životnu situaciju ili naprosto pripoveda o nečemu. Reklama mora da bude, glasna, jasna i smislena. Dvosmisao nikako ne pije vodu u ovom svetu. Ako govorimo o tehničkim stvarima, danas je od suštinskog značaja da reklama bude snimana kamerama najveće moguće rezolucije. To je bitno iz dva razloga: na televiziji izgleda gotovo perfektno, a na internetu je stvar podrazumevanja najviši kvalitet, te tako reklama ne kaska za vremenom i prostorom. U današnje vreme sve je popularnije i snimanje dronom, kao i kranom. Snimanje iz vazduha ostavlja snažan utisak na publiku, a istovremeno daje spotu dragocenu sadržajnost. Sa druge strane, snimanje kranom odaje utisak bliskosti sa akterima reklame, te tako gledalac može da, u neku ruku, bude pratilac glavnog glumca u reklami.

Iako trideset sekundi, koliko traje prosečna reklama, deluje kao kratko vreme, za reklamu je to dovoljno vreme da odigra svoju ulogu. Ako se ima u vidu da je trideset sekundi reklamnog prostora za vreme poslednjeg Superbowl-a koštalo pet miliona dolara, onda je sasvim jasan značaj reklame. Reklama danas je poruka, ideja i neophodnost. I, pre svega, ozbiljan proces.