Radna grupa potvrdila rezultate prvog kruga anketiranja građana u okviru participativnog budžeta

U Gradskoj upravi grada Sombora održan je jedanaesti sastanak Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za…

Osnovana Radna grupa čiji je cilj da realizuje prve geotermalne elektrane u Vojvodini

U osnivanju Radne grupe za unapređenje realizacije razvoja projekata geotermalnih elektrana na teritoriji AP Vojvodine, na…

Radna grupa predstavila analizu rezultata nakon sprovedenog anketiranja građana

Povodom Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu…

Javni poziv za izbor članova radne grupe

Gradonačelnica grada Sombora donela je Odluku o sprovođenju javnog poziva za izbor članova radne grupe za…

Radna grupa za realizaciju LAP-a za uključivanje građana u proces odlučivanja o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu utvrdila plan aktivnosti

Radna grupa za realizaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za uključivanje građana u proces odlučivanja o trošenju…

Početak revitalizacije zelenih i parkovskih površina u Somboru

Na inicijativu Antonia Ratkovića, zamenika gradonačelnika grada Sombora, održan je radni sastanak na kome je bilo…

Najavljeno skidanje useva

 „Pozivaju se sva pravna i fizička lica da se prijave ukoliko su bez pravnog osnova obradila…